نمایش 9 24 36

بلوز شلوار زنانه طرح ماه و رنگ آبی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • بلوز شلوار زنانه طرح ماه و رنگ آبی
 • طرح بلوز شلوار ماه و ستاره 
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

بلوز شلوار زنانه طرح ماه و ستاره

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • بلوز شلوار زنانه طرح ماه و ستاره
 • طرح بلوز شلوار ماه و ستاره 
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه طرح راه راه

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه طرح راه راه
 • طرح بلوز شلوار راه راه و مدل جلو دکمه ای
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

بلوز شلوار زنانه طرح ماه ستاره

۵۲۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • بلوز شلوار زنانه طرح ماه ستاره
 • طرح بلوز شلوار ماه و ستاره و مدل اسلش
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

بلوز شلوار زنانه طرح چوب جادو

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • بلوز شلوار زنانه طرح چوب جادو
 • طرح بلوز شلوار ماه و ستاره 
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

بلوز شلوار زنانه رنگ گلبهی

۵۲۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • بلوز شلوار زنانه رنگ گلبهی
 • طرح بلوز شلوار خال خالی ستاره و مدل جلو دکمه ای
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

ست راحتی سایز بزرگ زنانه طرح چوب جادو کد 1101

۵۳۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • ست راحتی سایز بزرگ زنانه طرح چوب جادو
 • طرح بلوز شلوار ماه ستاره
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

ست راحتی سایز بزرگ زنانه طرح خال خالی کد 1502

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • ست راحتی سایز بزرگ زنانه رنگ آبی نفتی
 • طرح بلوز شلوار خال خالی و مدل جلو دکمه ای
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

ست راحتی سایز بزرگ زنانه طرح ماه ستاره کد 1301

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • ست راحتی سایز بزرگ زنانه طرح ماه ستاره
 • طرح بلوز شلوار ماه و ستاره و مدل جلو دکمه ای
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه طرحی توپی

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه طرحی توپی
 • طرح بلوز و شلوار خال خالی و مدل جلو دکمه ای
 • ماندگاری در شستشو
 • جنس محصول نخ ،پنبه 

بلوز شلوار زنانه طرح ستاره رنگ یاسی

۵۲۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار زنانه طرح ستاره رنگ یاسی
 • طرح بلوز و شلوار ستاره و مدل جلو دکمه ای
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار زنانه طرح شکوفه

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار زنانه طرح شکوفه
 • طرح بلوز نوشته ی لاتین و شلوار شکوفه های رنگی
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار زنانه طرح ستاره وهندوانه

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار زنانه طرح ستاره وهندوانه
 • طرح بلوز و شلوار ستاره و هندوانه و مدل اسلش
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه رنگ زرشکی

۴۴۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه رنگ زرشکی
 • طرح بلوز و شلوار خال خالی و مدل جلو دکمه ای
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه طرح ستاره شب

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه طرح ستاره شب
 • طرح بلوز و شلوار ستاره و مدل جلو دکمه ای
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار زنانه طرح پر طاووس

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار زنانه طرح پر طاووس
 • طرح بلوز و شلوار پر طاووس و مدل اسلش
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه طرح قلب مشکی

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه طرح قلب مشکی
 • طرح بلوز و شلوار قلب و مدل جلو دکمه ای
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار زنانه رنگ زرشکی مدل اسلش

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار زنانه رنگ زرشکی مدل اسلش
 • طرح بلوز و شلوار خال خالی
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه رنگ سرمه ای

۵۳۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار سایز بزرگ زنانه رنگ سرمه ای
 • طرح بلوز نوشته ی لاتین و طرح شلوار خال خالی
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار زنانه رنگ سرمه ای

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار زنانه رنگ سرمه ای
 • طرح بلوز نوشته ی لاتین و طرح شلوار خال خالی
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار زنانه طرح خال خالی رنگ قرمز

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار زنانه طرح خال خالی رنگ قرمز
 • طرح بلوز نوشته ی لاتین و طرح شلوار خال خالی
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

بلوز شلوار زنانه طرح تاج گل

۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • برند محصول الیز eliz
 • بلوز شلوار زنانه طرح تاج گل
 • طرح بلوز تاج گل و طرح شلوار گل
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه 

ست راحتی سایز بزرگ زنانه خال خالی مشکی

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • ست راحتی سایز بزرگ زنانه خال خالی مشکی
 • طرح بلوز و شلوار خال خالی و مدل جلو دکمه ای
 • کیفیت دوخت و پارچه عالی
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه

ست راحتی سایز بزرگ زنانه رنگ گلبهی

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • محصول برند الیز
 • ست راحتی سایز بزرگ زنانه رنگ گلبهی
 • طرح بلوز و شلوار خال خالی و مدل جلو دکمه ای
 • کیفیت دوخت و پارچه عالی
 • ماندگاری در شستشو 
 • جنس محصول نخ ، پنبه